Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
              
 
   
   

 

Autorský tím: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Vladimíra Filippová, Ing. Ján Topercer, CSc.
Názov projektu: Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov v prírodovedných predmetoch na základnej škole
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/02-SORO
Celkové oprávnené výdavky projektu: 90 859,06 € (2 737 220,-Sk)
pozn.: 85% sú prostriedky Európskeho sociálneho fondu, 10% sú prostriedky štátneho rozpočtu SR, 5% sú prostriedky zriaďovateľa školy Mesta Ružomberok
Termín realizácie: marec 2009 - august 2010
Cieľ projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka inováciou metód s dôrazom na environmentálnu výchovu a na integráciu anglického jazyka do vyučovania prírodovedných predmetov

Čítať Ďalej

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.